KYU

KYU is een ontwikkelingstraject voor jonge (beginnende) badmintonners dat loopt via gekleurde bandjes en de ontwikkelingslijn van badminton (van beginner tot gevorderde speler) volgt. Het is sterk gelinkt met LTAD (Long Term Athlete Development), een opleidingsmodel waarin de atleet centraal staat.

Elk traject is in principe opgebouwd uit zes pijlers: theoretische kennis, algemene coördinatie en transferbewegingen, slagtechniek, keuzes en accenten, functionele (lichaams)houdingen, footwork en tactiek.

Meer info kan u terugvinden op deze website.