PBO Jeugdcuptour 2014-2015 – reglementsaanpassing

De eerste Jeugdcup is achter de rug en deze heeft een klein pijnpunt blootgelegd.

Artikel 7, paragraaf 4 bepaalt dat spelers uit de PBO-selectie een leeftijdscategorie hoger dienen te spelen. Helaas hebben we gemerkt dat het verschil tussen spelers veel te groot is geworden, onder meer omwille van de grote instroom naar de selectie.

Omdat het behouden van de motivatie en de speelvreugde van groot belang zijn, werd besloten om deze regel aan te passen.

Vanaf de volgende Jeugdcup spelen de spelers van de selectie in hun eigen leeftijdscategorie, tenzij de selectietrainer, clubtrainer of begeleider vraagt om in een hogere reeks te spelen.

Op die manier hopen we de PBO Jeugdcuptour nog beter te maken voor alle deelnemers.