PBO Jeugdcuptour – klassementen – update

Vanaf 1 maart worden de nieuwe klassementen een feit. Ook dit heeft een invloed op de jeugdspelers die deelnemen aan de PBO Jeugdcuptour.

Zoals bepaald in het reglement, mogen spelers die het klassement C2 behalen tijdens het seizoen, niet meer deelnemen aan de PBO Jeugdcuptour (resterende ontmoetingen).
Spelers die ingeschreven zijn in een Jeugdcup, waarvan de loting plaats vond voor 1 maart, kunnen wel nog deelnemen.

Opgelet: spelers die voor enkel het klassement C2 behalen, maar voor dubbel en gemengd D blijven, kunnen wel deelnemen aan de Jeugdcups waar dubbel en gemengd wordt georganiseerd.

De reeds behaalde punten in de rangschikking blijven behouden.