Proud to Be from O

De provinciale jeugdwerking PBO vzw nieuwe stijl organiseerde op zondag 1 september een open trainingsdag voor alle Oost-Vlaamse jeugdspelers met een D-klassement.

De bedoeling was tweeledig:
– Iedere geïnteresseerde laten zien hoe de provinciale jeugdwerking er inhoudelijk zal uitzien in de twee eerstvolgende seizoenen.
– Een supplementair trainingsmoment aanbieden aan jeugdspelers die buiten clubverband willen trainen.

De trainingsdag mag een succes genoemd worden. 24 “nieuwe” spelers waren aanwezig. Voor de groep 8 tot 11 jaar waren er een paar nieuwe aanwinsten voor de groep van Sofie Robbrecht en Nathan Van Der Bruggen, de groep 12 tot 16 jaar was volledig nieuw en trainde heel enthousiast onder leiding van Willy Van Delsen en Dirk Magerman.

Het concept werd duidelijk aan de aanwezigen uitgelegd:
– Trainen in de maan september is gratis voor wie er dit seizoen bijkomt.
– De trainingsplanning en -intenties zijn gespreid over een periode van 2 seizoenen.

Concreet betekent dit dat het “gratismodel” spelers dient aan te zetten om de provinciale jeugdwerking uit te proberen en er in het beste geval na een proefmaand mee door te gaan.
Tegelijk kan het trainersteam een model uitwerken waarbij het engagement wordt aangegaan om met de betrokken spelers een langere termijnvisie uit te werken en voor effectieve resultaten qua opleiding te gaan over meer dan 1 seizoen.
Het einddoel van de planning is mei 2015 wanneer de provincie Oost-Vlaanderen het Interprovinciaal Jeugdtornooi IPJO organiseert.
Tegen dan wil het trainersteam een selectie presenteren die zich kan meten met de betere jeugd van de andere Vlaamse provincies.

De samenstelling van de trainingsgroepen is niet definitief.
Spelers met hogere klassementen, die vorige seizoenen al lid waren van een trainingsgroep, en die bevestigden in september bij een groep aan te zullen sluiten, worden ook op de wekelijke trainingen verwacht.
Tegelijk staan de wekelijkse trainingsgroepen nog open voor een aantal nieuwe spelers die in de loop van september nog op de trainingskar willen springen.

Om het trainingsmodel werkbaar te houden zijn er twee maxima aan spelers voorzien.
Voor de 8-11 jarigen is dit maximaal 16 spelers. De betrokken trainers zijn vrij om zelf dit aantal te verlagen indien dit het algemeen rendement van de groep verhoogt.
Voor de 12-16 jarigen is er qua accomodatie ruimte voor meer spelers. Hier wordt een maximum aantal vastgelegd op 24 spelers.

Een vixueel inhoudelijk hoogtepunt was ook de voorstelling van de nieuwe slogan van de provinciale jeugdwerking:

Proud tot Be from O

Daarmee wil de Raad van Bestuur en de commissie Provinciale Jeugdwerking aangeven dat ze er alles willen aan doen om een positief gevoel in de PBO-jeugdwerking te lanceren;
fier zijn op je Oost-Vlaamse club, op je Oost-Vlaamse roots, op de Oost-Vlaamse jeugdwerking en trots zijn om met een groen shirt lid te zijn van de “groene” groep van de Oost-Vlaamse jeugdspelers.

De opstart duurt een maand, mee instappen kan nog altijd.

Voor meer informatie kunnen jullie altijd terecht op:
– de PBO-website
– Via mail bij de commissie Provinciale Jeugdwerking (mail)

Van harte welkom.

Is getekend:
Thierry De Decker, voorzitter
Willy Van Delsen, bestuurder Provinciale Jeugdwerking

Aanwezige clubs op 1 september 2013:
Smash For Fun, De Pluimplukkers, De Mintons, Drive, Danlie, Challenge Wetteren, Nilston, Eikenlo, Lokerse.