Ledenbeheer Badminton Vlaanderen

Vanaf 6 februari 2012 werkt Badminton Vlaanderen met een nieuw systeem om de leden te verwerken. Dit laat de clubs toe om zelf leden online in te geven. Dit zal de ledenverwerking versnellen en vereenvoudigen. Daarnaast is het voor de clubs ook mogelijk om zelf de gegevens te beheren. Je kan elk moment adresgegevens wijzigen en je kan ook de nodige exports bekomen van jouw ledenbestand.

Om de overgang van het oude naar het nieuwe ledenbestand vlot te laten verlopen aanvaarden wij vanaf deze datum geen inschrijvingen meer die aan ons worden opgezonden op de oude manier, via de aansluitlijst. Gegevens van al jullie leden moeten vanaf heden ingegeven worden op de website http://www.badmintonvlaanderen.be/ledenbeheer. De handleiding van deze procedure vind je als bijlage.

De clubs ontvangen de logingegevens via een geautomatiseerde mail van Visual Reality.

We hopen dat jullie snel overweg kunnen met de nieuwe werkwijze. Heb je hierover nog op- /of aanmerkingen, aarzel dan niet om deze door te geven aan Gert Piqueur (gert@badmintonvlaanderen.be). Tijdens de kantoren kunnen jullie ook telefonisch beroep doen op  Bijstand van het dienstencentrum van Badminton Vlaanderen (03/287.83.80).