INTERN REGLEMENT

De Raad van Bestuur van PBO vzw heeft beslist om het intern reglement van PBO vzw niet te publiceren op deze website. Onze leden kunnen echter op eenvoudig verzoek dit intern reglement verkrijgen via het PBO-secretariaat.

Indien er een nieuwe versie werd goedgekeurd op een Algemene of Bijzonder Algemene Vergadering, doen wij er alles aan om deze zo snel mogelijk online te zetten.