Gezocht: 7 rechters Tucht- en Klachtencommissie Badminton Vlaanderen

Naar analogie met de beroepscommissie is de Tucht en Klachtencommissie (TKC) Badminton Vlaanderen eveneens op zoek naar een aantal rechters. Dit met het oog op een correct samengestelde commissie. De TKC dient samengesteld te zijn uit 5 effectieve rechters, en 5 plaatsvervangende rechters. Wegens persoonlijke redenen zijn er […]

Beroepscommissie Badminton Vlaanderen

De beroepscommissie Badminton Vlaanderen dient samengesteld te zijn uit 7 leden. Wegens persoonlijke redenen zijn er op dit moment slechts 4 effectieve rechters. Dit is voldoende om een rechtsgeldige uitspraak te doen, maar biedt geen marge. Met het oog op een vlot werkende juridische structuur binnen Badminton Vlaanderen […]

Waarde boetepunt

De waarde van een boetepunt is voor het seizoen 2013-2014 bepaald op 1,80 euro per boetepunt.

Tucht- en klachtencommissie

Elk jaar proberen we meer diensten aan te bieden en de competitie een beter geheel te maken. Dit jaar voeren we zoals al meermaals aangekondigd de Tucht- en Klachtencommissie in. Deze commissie staat onder leiding van Tom Van Hoeymissen en zal zich bekommeren over de meningsverschillen betreft competitie […]

Boetepunten

Vanuit Badminton Vlaanderen kregen we volgende melding: voor het seizoen 2012-2013 wordt de waarde van 1 boetepunt gebracht op 1,75 euro per punt.