Gezocht: 7 rechters Tucht- en Klachtencommissie Badminton Vlaanderen

Naar analogie met de beroepscommissie is de Tucht en Klachtencommissie (TKC) Badminton Vlaanderen eveneens op zoek naar een aantal rechters. Dit met het oog op een correct samengestelde commissie.

De TKC dient samengesteld te zijn uit 5 effectieve rechters, en 5 plaatsvervangende rechters. Wegens persoonlijke redenen zijn er op dit moment slechts nog 3 rechters in plaats. Een dringende oplossing stelt zich.

Met het oog op een vlot werkende juridische structuur binnen Badminton Vlaanderen zijn we op zoek naar 7 rechters (m/v)

Zijn moeten voldoen aan de profiel beschrijving hieronder:

Profiel

  • De rechters worden benoemd door de algemene vergadering.
  • Zij moeten niet noodzakelijk lid zijn van de federatie en een minimum leeftijd van 25 jaar hebben bereikt.
  • Jonger zijn dan 75 jaar.
  • De rechters moeten over al hun burgerlijke en politieke rechten kunnen beschikken.
  • Zij zijn niet verplicht de Belgische nationaliteit te bezitten.
  • Reeds geruime tijd affiniteit met de badmintonsport
  • Een faire en correcte sportbeoefening genegen zijn
  • Geen lid zijn van een commissie op niveau Badminton Vlaanderen
  • Bereid zijn minstens 3 vergaderingen per jaar bij te wonen (meer afhankelijk van de klachten)

Bij interesse

Op 13 mei 2014 organiseert de beroepscommissie een infomoment op het Dienstencentrum Badminton Vlaanderen. Start om 20u.
Bij interesse neem je contact op met Jonas Maes, voorzitter van de beroepscommissie Badminton Vlaanderen. (via 0474270939 of jonas@maessport.be )