Algemene Vergadering PBO vzw

Op vrijdag 9 juni 2017 vond de jaarlijkse Algemene Vergadering van PBO vzw plaats.

Lens Meyvaert en Glenn Cnudde namen op deze vergadering beiden afscheid als bestuurder van PBO vzw en we willen hen langs deze weg dan ook danken voor hun inzet.

Op deze Algemene Vergadering werd een nieuwe voorzitter gekozen, met name Thierry De Decker, die vanaf de start van het seizoen 2017-2018 volop van start zal gaan.
Voor de sportcommissie werd Toon Bouchier verkozen als opvolger van Glenn en Gitte.
Koen Tourné werd in zijn functie als penningmeester bevestigd door de leden van de Algemene Vergadering.