Wijziging Raad van Bestuur PBO vzw

Op 5 september 2014 werd op de Algemene Vergadering van PBO vzw gestemd over enkele nieuwe bestuurders.

Met enige trots kunnen we u melden dat de Raad van Bestuur er op dit moment als volgt uitziet:

  • Lens Meyvaert (voorzitter)
  • Koen Tourn√© (penningmeester)
  • Tom Roelants (secretaris)
  • Ruben Van Melckebeke (verantwoordelijke competitie)
  • Dirk Magerman (verantwoordelijke jeugd)
  • Johan Truyens (marketing)