Herschikking provinciale jeugdwerking

Omwille van het ontslag van Willy Van Delsen als trainer en bestuurder van PBO vzw, zal Dirk Magerman tijdelijk de taken van Willy overnemen.

Langs deze weg willen we Willy danken voor de inzet die hij de afgelopen jaren heeft getoond voor PBO vzw.