Aangepaste reglementering C925 en C950

Op 16 februari 2012 keurde de Raad van Bestuur van Badminton Vlaanderen een aanpassing goed van de reglementen C925 (inclusief bijlage) en C950. Concreet wil dit zeggen dat er wijzigingen gebeurd zijn in de vrijheidsregeling van spelers, de formulieren van de transferaanvraag en in de reglementering voor het uitlenen van spelers.

De aangepaste versie van C925 kan je hier vinden, de bijlage hier en de meest recente versie van de C950 kan je hier vinden.