BADMINTON: sporttak in de kijker 2012

De 13e editie van de actie Sporttak in de Kijker staat in het teken van badminton.

Met de actie Sporttak in de Kijker promoot Bloso een jaar lang een bepaalde sporttak. Dit jaar wordt deze sportpromotionele actie uitgewerkt door Bloso, in nauwe samenwerking met Badminton Vlaanderen. Ook binnen de PBO zullen er verschillende activiteiten georganiseerd worden, in samenwerking met verschillende Oost-Vlaamse clubs.

De activiteiten zijn gespreid over het ganse jaar en omvatten initiatieven rond sensibilisatie, initiatie, sportpromotionele acties en vorming. Binnenkort wordt de volledige en zeer uitgebreide agenda bekend gemaakt, evenals de naam voor de mascotte.