WEDSTRIJDFUNCTIONARISSEN

Onder de link actieve umpires-referee staat de lijst van onze actieve umpires en referee.

De punten waarop de wedstrijdfunctionarissencommissie de eerstvolgend seizoenen wil focussen zijn  :

Kwaliteit, activiteit en kwantiteit.

 

Kwaliteit betekent dat we uitstekende umpires hebben en afleveren en dat die kwaliteit ook aanwezig is op diverse tornooien.
Activiteit vertaalt zich in aanwezigheid op meer tornooien dan voorgeschreven volgens het eigen niveau.
Kwantiteit vind je terug in een groeiend aantal umpires en referees in de eerstvolgende seizoenen.

Tegelijk is dit kwartet aan doelen rechtstreeks  verbonden met de Badminton Vlaanderen-opdracht naar clubs met een tornooi om een actieve umpire of referee te hebben.

 

De wedstrijdfunctionarissen commissie steeds beschikbaar voor alle vragen en voorstellen.


Wat betreft de kledij voor umpires : v
anaf 2012 zullen de umpires tellen in het zwart.