VISIE

Een beleidsplan is van groot belang voor een overkoepelende organisatie zoals de Provinciale Badmintonraad Oost-Vlaanderen vzw en vormt de basis voor het uitwerken van een visie.
Het biedt duidelijkheid en iedereen kan zien wat het bestuur op de korte en lange termijn met PBO vzw voor ogen heeft. Het plan geeft antwoorden op veel vragen en ondersteunt het bestuur bij het maken van keuzes en het bepalen van standpunten die de toekomst van het badmintongegeven in Oost-Vlaanderen aangaan.
Bovendien dient het als uitgangspunt voor andere beleidsonderwerpen zoals vrijwilligersbeleid, jeugdwerking,competitie, communicatie, etc.

Het PBO-bestuur werkt momenteel hard aan een 5-jarig beleidsplan waarin we met strategische en operationele doelstellingen een uitwerking aan onze visie gaan verschaffen.

Het beleidsplan zal gedragen worden door strategische doelstellingen die hun uitwerking vinden via operationele doelstellingen gekoppeld aan een actieplannen.
Resultaatsindicatoren zullen een duidelijk beeld verzorgen in de jaarlijkse evaluatie waardoor bijsturing mogelijk wordt waar nodig.

Natuurlijk zijn feedback en terugkoppeling van onze leden (Oost-Vlaamse badmintonclubs) van essentieel belang in de opbouw en hiervoor zal er op regelmatige tijdstippen een dialoogsessie plaatsvinden.