PROVINCIAAL ADDENDUM C320

Deze bijkomende regels bij de bestaande artikels uitgaande van Badminton Vlaanderen, hebben enkel betrekking op het competitieverloop binnen Oost-Vlaanderen, met betrekking op de PBO. Deze regels hebben dezelfde rechtsgeldigheid als de C320.

Artikel 62bis. Publicatie van de uitslagen

  1. De thuisploeg heeft de verplichting om ten laatste 24 uur na het voorziene beginuur van de ontmoeting de uitslagen online in te geven in het competitiecomputerprogramma. De bezoekers bevestigen ten laatste 72 uur na het voorziene beginuur deze uitslag.
  2. De thuisploeg heeft de mogelijkheid om ten laatste 3 uur na het voorziene beginuur van de ontmoeting de uitslagen online in te geven in het competitiecomputerprogramma. De bezoekers bevestigen ten laatste 15 minuten na het ingeven van deze uitslag. Als ingave en bevestiging aan deze tijdsvoorwaarden voldoen, dan vervalt de controle op het ontmoetingsformulier door de betrokken sportcommissie.
  3. Indien de bezoekers niet akkoord gaan met de ingave door de thuisploeg, verwittigen zij de sportcommissie ten laatste 72 uur na het voorziene beginuur van de ontmoeting.
  4. Bij overtreding van enig lid van dit artikel, wordt de club van de betrokken ploeg beboet met 10 boetepunten.