KLASSEMENTSCOMMISSIE

Sinds 1 augustus 2013 is het 3-voudige klassementssysteem van kracht.

  • Per discipline wordt één doorlopende ranking opgesteld die alle Belgische spelers omvat met inbegrip van de jeugdspelers maar zonder de niet competitieve groepen (zoals recreanten). Er zullen dus 6 rankings worden opgemaakt voor heren enkel, dames enkel, heren dubbel, dames dubbel, gemengd dubbel heren en gemengd dubbel dames.
  • De rankings zullen wekelijks worden gepubliceerd en zullen vlottend zijn, in die zin dat de resultaten van de voorbije 52 weken worden opgenomen.
  • In de mate van het mogelijke zullen prestaties worden opgenomen in volgende gevallen (per soort is er een aparte puntentabel voorzien):

o    BWF tornooien
o    Andere internationale tornooien (onder voorbehoud)
o    Belgische tornooien. Deze worden onderverdeeld in drie soorten of grades, nl. TOP, STANDARD en BASE
o    Internationale jeugdtornooien van het BWF (BE)—circuit
o    Andere erkende internationale jeugdtornooien
o    Tornooien van het Belgian Master Junior Systeem
o    Andere Belgische jeugdtornooien
o    Alle Belgische interclub competities
o    Internationale interclubcompetitie (onder voorbehoud).

  • Worden meegeteld: 10 tornooien en 8 interclubwedstrijden
  • Iedere speler start in de drie disciplines met het huidige klassement
  • Er zijn 4 evaluatiemomenten per seizoen.
  • Volgende beperking op het dalen werd ingesteld: het laagste klassement mag maximaal twee reeksen lager liggen dan het hoogste: BV.: B1/C1/B2
  • Na het stijgen en/of dalen worden beschermtermijnen tegen daling voorzien
  • Niet-actieve spelers dalen automatisch van klassement.
  • Anderzijds worden nu ook punten toegekend aan verlieswedstrijden in de eerste ronde van een tornooi en aan verlieswedstrijden in de interclub
  • Er zijn aparte regelingen  voorzien voor:

o    Spelers die terug wensen aan te sluiten
o    Spelers die van recreant wensen terug te keren naar competitiespeler

  •  Reekshoofden zullen automatisch worden geplaatst, waarbij in de hoogste reeks correctie mogelijk is voor buitenlandse deelnemers

De basisbetrachting van dit nieuwe systeem is om een open, transparante en eenvoudige regeling te bereiken. Bovendien worden door automatisatie fouten tot een uiterst minimum beperkt.

U vindt de officiële BBF ranking op deze link.

Enkele belangrijke opmerkingen:

·         Deze ranking zal voortaan wekelijks worden aangepast en gepubliceerd

Aandacht:
·         Disciplines met minder dan 8 deelnemers/paren zijn niet geldig en worden dus niet opgenomen
·         In een aantal gevallen zijn resultaten niet opgenomen omwille van fouten , zoals verkeerde lidnummers, onvolledige gegevens,… Er wordt gewerkt aan correcties, maar dit zal nog enige tijd vergen.
·         Internationale interclub en internationale niet BWF tornooien kunnen (nog) niet verwerkt worden

Vragen en/of klachten kunnen verzonden worden naar: Mathieu Van Bouwel.