Bijscholing sportende kinderen

Sportende kinderen: wat is belangrijk in hun mentale ontwikkeling?
Een sportoverschrijdende opleiding voor alle geïnteresseerden

Inhoud en programma?
Sporten is heel gezond! Dat weten we maar al te goed…. maar wat is de invloed op de mentale en psychosociale ontwikkeling? Ook hierop heeft sporten en het functioneren binnen een sportclub een grote invloed. Deze invloed kan zowel positief als negatief zijn. De manier waarop trainers en ouders omgaan met hun sportende kinderen, speelt een grotere rol in de ontwikkeling dan we beseffen. Deze opleiding heeft dan ook betrekking op de mentale ontwikkeling die kinderen doormaken en hoe deze ontwikkeling ondersteund kan worden door de ouders en trainers. Hierbij zullen o.a. tips gegeven worden die kunnen helpen bij het coachen van en het supporteren voor kinderen. Ook de invloed van competitie op kinderen zal besproken worden.
In tegenstelling tot de meeste opleidingen heeft deze opleiding dus niet als doel het kind beter te maken in zijn/haar sport. Deze opleiding heeft als doel om het algemene welzijn van sportende kinderen te vergroten door in te gaan op de invloed die sporten kan hebben op de ontwikkeling van kinderen.
De opleiding zal gegeven worden door Sam Geuens. Sam Geuens werkt als kinder- en jeugdpsycholoog in het onafhankelijk multidisciplinair centrum Explore (Expertisecentrum Psychomotorisch en Leerondersteunend Onderzoek en Remediëring). Daarnaast werkt hij in UZ Leuven waar hij kinderen en jongeren met een chronische ziekte begeleidt in het omgaan met moeilijkheden en kwetsbaarheden in hun ontwikkeling. Hij is tevens coauteur van het boek ‘Normale kinderen, ze bestaan nog’.

Doelgroep?
Graag nodigen we alle geïnteresseerden uit voor deze opleiding. De lezing zal zich niet richten tot één specifieke sporttak dus we hopen een groot aantal trainers en bestuursleden van clubs uit verschillende sporttakken te mogen verwelkomen. Ook ouders, leerkrachten en andere geïnteresseerden zijn meer dan welkom.

Waar en wanneer?
De lezing zal plaatshebben op woensdag 19 november 2014 van 20u tot 22u in de Pr- ruimte Sporthal Sportoase, Elshoutbaan , te Brasschaat

Inschrijving?
De lezing zal € 8,00 per deelnemer kosten (dit bedrag kan je op de avond zelf betalen). Inschrijven kan tot woensdag 12 november door een mailtje te sturen naar jeugd@badminton-bbc.be , voor info : 0497.87.20.33