Cursus initiator badminton – najaar 2014

In het najaar organiseert Sentse Badminton, in samenwerking met de Vlaamse Trainersschool, een opleiding initiator badminton.

De cursus start in september en loopt tot begin december, telkens op zaterdag. De examens worden afgenomen op 2 maandagavonden. Op dit moment ligt het uurrooster nog niet volledig vast.

Opgelet: de toelatingsproef, op vraag van Bloso, wordt reeds afgenomen in juni.

Meer info en inschrijving op deze site en op deze site.