Kwaliteitsvolle organisatie provinciale competitie

Op de Bijzondere Algemene Vergadering van PBO vzw van 18 januari 2013 werd door de wedstrijdfunctionarissencommissie het thema “Kwaliteit in de organisatie van de provinciale competities”. Er werd toegelicht waar WFC zich in de toekomst op zal focussen en wat de aandachtspunten zijn van wedstrijdleiders tijdens ontmoetingen in de provinciale competitie. De volledige tekst kan je hier lezen.

Om deze aandachtspunten beter te kunnen controleren, heeft WFC van PBO vzw besloten om vanaf nu periodiek ontmoetingsformulieren op te vragen van gespeelde ontmoetingen en dit aan beide teams.

Omdat we de wedstrijdleiders willen helpen in hun taak, kan je hier een beknopte samenvatting vinden van de taken en verplichtingen van wedstrijdleiders tijdens ontmoetingen in de competitie.