Geen VBL lidkaarten meer vanaf 2012

Vanaf 1 februari 2012 schakelt de Vlaamse Badminton Liga over op een nieuw ledenbestand. Omwille van deze wijziging heeft de VBL vzw beslist om het gebruik van lidkaarten stop te zetten vanaf het jaar 2012.  Alle leden die door een club vanaf 1 december worden doorgegeven aan de VBL, worden zoals elk jaar aangesloten voor het volgende jaar. Vanaf 1 december 2011 zal je club geen lidkaarten meer ontvangen.

Voor meer informatie kan je steeds terecht op je clubsecretariaat of bij de VBL vzw.